VILLKOR


Dessa användarvillkor ("Villkor") gäller för användning av alla tjänster som tillhandahålls av Bout Oy Ab ("Bout" eller "Vi"), ett privat aktiebolag registrerat i Finland under företagsnummer 2883889-2. Dessa tjänster (“Services”) innefattar applikationer, webbplatser, innehåll och tjänster relaterade till att tillhandahålla Bout-plattformen. Dessa villkor reglerar avtalsförhållandet mellan dig ("Du" eller "Användare") och Bout när det gäller användningen av tjänsterna. Genom din åtkomst till eller användning av någon del av tjänsterna, godkänner du dessa villkor och accepterar att vara bunden av dem.

 

Läs dessa villkor noggrant innan du öppnar eller använder våra tjänster. Om du inte godkänner villkoren kan du inte få åtkomst till eller använda tjänsterna.

 

Bouts Sekretesspolicy gäller användningen av tjänsterna. I vår sekretesspolicy (www.bout.fi/privacy) beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder informationen.

 

Tjänsterna är inte tillgängliga för användning av personer under 18 år. Du får inte tillåta en tredje part att använda ditt konto, och du får inte tillåta personer under 18 år att använda transport- eller leveranstjänster från tredjepartsleverantörer om de inte åtföljs av dig.

 

Vi kan från tid till annan göra ändringar av dessa villkor i enlighet med avsnitt 16 nedan. Din fortsatta användning av tjänsterna utgör ditt godkännande av de uppdaterade villkoren. Utöver dessa villkor ger du ditt samtycke till andra kompletterande policyer för tjänsterna samt alla andra relaterade bestämmelser eller policyer som Bout gör tillgängliga för dig från tid till annan.

 

1. Användning av tjänsterna

 

Tjänsterna utgör en plattform som gör det möjligt för användare av Bouts mobila applikationer eller webbplatser som tillhandahålls som en del av tjänsterna för att förboka och schemalägga transport- och/eller leveranstjänster med oberoende tredjepartsleverantörer av sådana tjänster ("Tredjepartsleverantörer"). Om inget annat avtalats av Bout i ett separat skriftligt avtal med dig, är tjänsterna endast för din personliga, icke-kommersiella användning. DU BEKRÄFTAR ATT BOUT INTE ERBJUDER TRANSPORT- ELLER LEVERANSTJÄNSTER ELLER FUNGERAR SOM ETT TRANSPORTFÖRETAG OCH ATT ALLA SÅDANA TRANSPORTERING OCH LEVERANSTJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS AV OBEROENDE UTOMSTÅENDE ENTREPRENÖRER SOM INTE ANSTÄLLS AV BOUT.

 

Under förutsättning att du följer dessa villkor och betalar de tillhörande avgifterna, ger Bout dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överförbar och återkallelig rätt till: (i) åtkomst och användning av applikationerna på din personliga enhet endast i samband med din användning av tjänsterna, och (ii) åtkomst och användning av innehåll, information och material som kan göras tillgängliga via tjänsterna, i båda fallen endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte använda någon del av tjänsterna för något annat syfte än tillåten användning av tjänsterna.

 

Du får inte sälja, hyra eller överföra din rätt att använda tjänsterna eller skapa ett konto för tjänsterna genom att använda falsk identitet eller information eller på uppdrag av någon annan än dig själv. Du får inte använda tjänsterna om dina rättigheter att använda Bouts tjänster tidigare har tagits bort.

 

Du får inte (i) använda teknologiska eller andra sätt (till exempel buggar eller glitch i tjänsterna eller tredje parts verktyg eller mjukvara) för att använda tjänsterna på ett sätt som stör eller avbryter tjänsterna, (ii) använda tjänsterna för olämpliga eller bedrägliga syften, (iii) dekompilera, omvända ingenjörer, demontera eller hacka någon av tjänsterna, eller (iv) försöka få obehörig tillgång till eller försämra någon aspekt av tjänsterna eller system eller nätverk ansluten till dem.

 

Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar när du använder tjänsterna, och du får endast använda tjänsterna för lagliga syften (t.ex. ingen transport av olagliga eller farliga ämnen). Du får inte använda tjänsterna på ett sätt som orsakar besvär, irritation, olägenhet eller egendomsskada, vare sig det gäller en tredjepartsleverantör eller någon annan part. I vissa fall kan du bli ombedd att tillhandahålla bevis på identitet för att komma åt eller använda tjänsterna, och du samtycker till att din tillgång till eller användning av tjänsterna kan nekas om du vägrar att styrka din identitet.

 

2. Användarkonton

 

För att kunna använda tjänsterna måste du registrera dig för och bibehålla ett aktivt personligt användarkonto. Du måste ange Bout korrekt personlig och annan information som krävs för att använda tjänsterna samt minst en giltig betalningsmetod om sådan krävs. Du samtycker till att upprätthålla korrekt, fullständig och uppdaterad information på ditt användarkonto. Du får inte skapa mer än ett användarkonto. Du kan endast skapa ett ytterligare separat konto, om du tillhandahåller tjänster till Bout som tredjepartsleverantör.

 

Du är ensam ansvarig för all din användning av tjänsterna. Du får inte uppge, dela eller på annat sätt tillåta andra att använda ditt lösenord, eller använda andras lösenord. Du samtycker till att du är personligt ansvarig för användningen av ditt användarkonto samt all kommunikation och aktivitet i samband med tjänsterna.

 

Genom att skapa ett användarkonto accepterar du att tjänsterna kan skicka dig textmeddelanden eller ringa dig som en del av normala verksamheten vid din användning av tjänsterna.

 

3. Immateriella rättigheter

 

Alla rättigheter till och intresse i tjänsterna (inklusive relaterad programvara och media), design av tjänsterna och tillhörande innehåll inklusive text, datorkod, skript, grafik, interaktiva funktioner och liknande samt varumärken, servicemärken och logotyper som finns däri (”Bout Material”) ägs av eller licensieras till Bout, med förbehåll för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i enlighet med finska och utländska lagar och internationella konventioner. Förutom det som uttryckligen anges i villkoren, ger Bout inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter att använda Bout Material. Du är införstådd och godkänner att du inte har någon äganderätt till eller intresse i att äga tjänsterna. Du samtycker till att inte ta bort eller ändra några meddelanden om upphovsrätt eller annan ägarinformation från tjänsterna.

 

4. Användarinnehåll

 

Vissa funktioner i tjänsterna kan tillåta dig att lämna in, ladda upp, publicera eller på annat sätt göra tillgängligt information, data eller material för Bout och/eller för tjänsterna (”användarinnehåll”). Användarinnehåll kan till exempel inkludera text, ljud och visuellt innehåll, kommentarer eller feedback relaterad till tjänsterna och information relaterad till din position. Du kan också välja att kommunicera med andra användare. Det är möjligt att andra får information om dig som du tillhandahåller tjänsterna. Vi ansvarar inte för användningen av information som du gör tillgänglig för andra användare genom tjänsterna. Vänligen välj noggrant vilken typ av information du tillhandahåller genom tjänsterna.

 

Mellan dig och Bout, bibehåller du alla immateriella rättigheter och äganderätt till ditt användarinnehåll. Genom att tillhandahålla användarinnehåll till Bout och/eller tjänsterna, ger du Bout en global, evig, oåterkallelig, överförbar, royaltyfri licens, med rätt att underlicensiera, använda, kopiera, modifiera, reproducera härledda verk av, distribuera, offentligt visa och på annat sätt utnyttja sådant användarinnehåll i samband med tjänsterna, utan ytterligare meddelande till eller samtycke från dig och utan krav på betalning till dig. Du kan möjligtvis justera ditt medgivande i sekretessinställningar och andra inställningar för tjänsterna. Bout kan också producera och använda anonymiserad information i syfte att vidareutveckla och optimera tjänsterna.

 

Genom att tillhandahålla användarinnehåll till Bout och/eller till tjänsterna garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter och medgivanden att lämna in, ladda upp, publicera och göra tillgängligt sådant användarinnehåll, och att användarinnehållet eller ditt överlämnande av sådant innehåll kränker inte några rättigheter tillhörande en tredje part eller bryter mot gällande lag. Vidare samtycker du till att inte tillhandahålla via tjänsterna något användarinnehåll som är olagligt, nedsättande, obscen, kränkande, eller på annat sätt stötande, eller som innehåller virus eller någon annan skadlig kod. Vi har rätt men inte skyldighet att efter eget godtycke granska, övervaka eller ta bort användarinnehåll när som helst och oavsett anledning, utan föregående meddelande till dig.

 

5. Tjänster och innehåll från tredje part

 

Tjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje part eller visa innehåll som tillhandahålls av tredjepartstjänster, vilket gör att du kan komma åt och använda vissa tredjepartstjänster. Användning av webbplatser som drivs av tredje part, tjänster från tredje part och/eller innehåll i tjänster från tredje part kommer att, utöver dessa villkor, omfattas av den relevanta tredjepartsleverantörens villkor som gäller för användning av sådana tjänster från tredje part eller för licens(er) enligt vilka sådant innehåll görs tillgängligt. Bout tar inget ansvar för sådana tredjepartstjänster och/eller innehåll i tredjepartstjänster.

 

Dessa villkor ska vara tillägg till (och ha företräde framför om det inte är förbjudet) alla villkor som gäller för distributionsplattform (t.ex. en applikationsbutik) genom vilken du kommer åt tjänsterna, avtalats mellan dig och den relevanta tredje parten.

 

6. Betalning och avgifter

 

Användningen av tjänsterna kan leda till avgifter för dig för de tjänster eller varor du får från en tredjepartsleverantör (”Avgifter”). När du har mottagit tjänster eller varor genom din användning av tjänsterna, samtycker du till att betala tillämpliga avgifter tillkännagivna separat i samband med relevant tjänst. Avgifter kommer att inkludera eventuella skatter där det krävs enligt lag. Avgifter som betalas av dig är slutgiltiga och återbetalas inte, om inte annat fastställs av Bout. Men Bout ska använda rimliga ansträngningar för att hjälpa dig vid felaktiga betalningar och för att återbetala relaterade avgifter. Alla avgifter betalas omedelbart och betalningen underlättas med hjälp av den betalningsmetod som angetts i Tjänsterna, varefter Bout skickar ett kvitto via e-post.

 

Bout förbehåller sig rätten att fastställa, ta bort och/eller ändra avgifterna för någon eller alla tjänster eller varor som erhålls genom användningen av tjänsterna när som helst efter Bouts egna godtycke. Bout kommer att använda rimliga ansträngningar för att informera dig om avgifter som kan tillkomma, förutsatt att du kommer att vara ansvarig för avgifter under ditt användarkonto oavsett om du var medveten om sådana avgifter eller till vilket belopp de uppgick till.

 

Du kan välja att avbryta din begäran om tjänster eller varor från en tredjepartsleverantör när som helst före sådan tredjepartsleverantörs ankomst, i vilket fall du kan debiteras en avbokningsavgift. Tillämpliga avbokningsregler är tillgängliga på appen och/eller på www.bout.fi/cancellation.

 

Avgifterna är avsedda att helt kompensera tredjepartsleverantören för tjänster eller varor som tillhandahålls. Du förstår och samtycker till att även om du är fri att ge extra pengar som dricks till en tredjepartsleverantör som tillhandahåller tjänster eller varor som erhålls genom tjänsterna, är du inte skyldig att göra det. När du har mottagit tjänster eller varor som erhålls genom tjänsten, har du möjlighet att betygsätta din upplevelse och lämna ytterligare kommentarer eller feedback om din tredjepartsleverantör. Feedback kan skickas till feedback@bout.fi.

 

Vi kan skapa kampanjkoder som kan lösas in mot användarkontokredit eller andra funktioner eller fördelar relaterade till tjänsterna och/eller en tredjepartsleverantörs tjänster, med förbehåll för eventuella ytterligare villkor som Bout upprättar. Du samtycker till att kampanjkoder: (i) måste användas för avsedd målgrupp och syfte och på ett lagligt sätt; (ii) får inte kopieras, säljas eller överföras på något sätt, eller göras tillgängliga för allmänheten; (iii) kan inaktiveras av Bout när som helst av någon anledning utan något ansvar gentemot Bout; (iv) är inte giltiga för att bytas mot kontanter, och (v) kan löpa ut innan din användning. Vi förbehåller oss rätten att neka eller dra av kredit eller andra förmåner som erhållits genom användning av kampanjkoder av dig, om vi tror att användningen eller inlösen av kampanjkoden var felaktig, bedräglig, olaglig eller i strid med gällande villkor för kampanjkoder eller dessa villkor.

 

7. Övriga kostnader

 

Du är ensam ansvarig för eventuella kostnader (inklusive eventuella ytterligare transaktionshanteringsavgifter som kan vara tillämpliga) som uppstår i samband med att få åtkomst till tjänsterna via internet, mobil eller annan kommunikationstjänst, till exempel eventuella avgifter för nedladdning, installation, meddelanden och annan dataanvändning i en Internetleverantörs nätverk eller mobilnätverk samt att förvärva ytterligare funktioner.

 

Du ansvarar för reparationskostnaderna för skador på, eller nödvändig rengöring av, en tredje parts fordon och egendom som härrör från användning av tjänsterna under ditt användarkonto som överstiger normalt slitage och nödvändig rengöring.

 

8. Tjänstens tillgänglighet och support

 

Vi har rätt att avbryta eller begränsa tillhandahållandet av tjänsten tillfälligt på grund av t.ex. underhållsåtgärder, väderförhållanden, under natten eller av liknande skäl.

 

Bout har ingen skyldighet att tillhandahålla support för tjänsterna, men kan efter eget godtycke, tillhandahålla begränsad kundsupport till tjänsterna.

 

11. Ansvarsfriskrivning / Inga garantier

 

Vi är inte ansvariga för uppförande, vare sig online eller offline, av någon användare av tjänsterna. Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra användare. Vi skaffar inte försäkring för dig eller ansvarar för personliga tillhörigheter som eventuellt har lämnats kvar i båten. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att acceptera sådana risker och samtycker till att Bout inte är ansvarig för användarnas handling eller underlåtenhet i samband med deras användning av tjänsterna.

 

Vi kan inte garantera att varje användare är den de påstår sig vara. Använd sunt förnuft när du använder tjänsterna, och se till att användaren du har matchat med är samma person som du ser personligen. Vi uppmuntrar dig att kommunicera direkt med användaren innan du tar de i en arrangerad transporttjänst.

 

Uppfattningar eller annan information eller innehåll som tillhandahålls via tjänsterna, men inte direkt av oss, är från dess respektive författare, och är inte nödvändigtvis tillförlitliga. Sådana författare är ensamma ansvariga för sådant innehåll. Under inga omständigheter kommer Bout att ansvara för förlust eller skada till följd av ditt förtroende för information eller annat innehåll publicerat av tredje part, vare sig via tjänsterna eller på något annat sätt.

 

Platsdata som tillhandahålls av tjänsterna ska endast användas i grundläggande navigeringssyfte och är inte avsedda att förlita sig på i situationer där exakt platsinformation behövs eller där felaktiga, oriktiga eller ofullständiga platsdata kan leda till dödsfall, personskador, egendomsskador eller miljöskador.

 

I den största möjliga utsträckning som tillåts enligt gällande lag, GÖR BOUT INGA FRAMSTÄLLANDEN ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED TJÄNSTERNA, OM DESS KVALITET, PRESTANDA, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. TILL FÖLJD AV DETTA, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTERNA “I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”, OCH DU STÅR FÖR HELA RISKEN FÖR DESS KVALITET OCH PRESTANDA. BOUT GÖR INGEN GARANTI ATT TJÄNSTER KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT, FELFRIA, TILLFÖRLITLIGA, PUNKTLIGA, FRIA FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. BOUT GARANTERAR INTE TILLGÄNGLIGHET AV TJÄNSTER ELLER VAROR SOM BEGÄRS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

 

BOUT GARANTERAR INTE KVALITET, LÄMPLIGHET, SÄKERHET ELLER FÖRMÅGA AV TREDJEPARTSOPERATÖRER. DU ACCEPTERAR ATT DU STÅR FÖR HELA RISKEN SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

 

12. Skadestånd

 

Du samtycker till att gottgöra och hålla Bout och dess dotterbolag skadeslösa från och mot alla anspråk, ansvar och kostnader, inklusive rimliga advokatkostnader, som uppkommer till följd av eller är relaterade till (i) överträdelse av dessa villkor eller del av dessa, eller din handling eller underlåtenhet i samband med tjänsterna, och/eller (ii) någon faktisk eller påstådd överträdelse eller missbruk av en tredje parts immateriella rättigheter som uppkommer till följd av användarinnehåll som tillhandahålls till Bout av eller på uppdrag av dig. Bout förbehåller sig rätten att anta exklusivt försvar och/eller kontroll över alla ärenden som annars lyder under skadeslöshet från din sida.
 

13. Ansvarsbegränsning

 

DU ERKÄNNER OCH SAMTYCKER TILL ATT BOUT INTE HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG AVSEENDE NÅGOT TRANSPORT- ELLER LEVERANSTJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS DIG AV TREDJE PART FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR.

 

BOUT SKA INTE VARA ANSVARIG FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA ELLER PERSONSKADA ELLER SKADA PÅ EGENDOM, SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, ÄVEN OM BOUT HAR BLIVIT INFORMERAD OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. BOUT SKA INTE VARA ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA, SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER FÖRLUST AV: (i) DIN ANVÄNDNING AV ELLER DITT FÖRLITANDE PÅ TJÄNSTERNA ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA; (ii) NÅGON TRANSAKTION ELLER RELATION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJE PART; ELLER (iii) ORSAKER UTANFÖR BOUTS RIMLIGA KONTROLL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BOUTS TOTALA ANSVAR GENTEMOT DIG I SAMBAND MED TJÄNSTERNA FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH FÖREMÅL FÖR TALAN ÖVERSTIGA FEM HUNDRA EUROS (500 €).

 

Vissa länder och jurisdiktioner kanske inte tillåter (vissa) ansvarsbegränsningar. I sådana fall kanske några av ovanstående begränsningar inte gäller dig.

 

15. Avtalstid och uppsägning

 

Avtalen, och din rätt att använda tjänsterna under dessa villkor, kommer att fortsätta gälla tills du eller vi säger upp det. Du kan avbryta licensen när som helst genom att avinstallera eller inte längre komma åt applikationerna som är relevanta för tjänsterna.

 

Bout kan ändra eller säga upp dessa villkor eller alla tjänster med avseende på dig, eller allmänt avbryta att erbjuda eller neka tillgång till tjänsterna eller någon del därav, när som helst och oavsett anledning. I den mån rimligt ska Bout meddela dig i förväg om sådana ändringar, uppehåll eller upphörande. Bout förbehåller sig dock rätten att säga upp dessa villkor eller tjänster med avseende på dig, eller allmänt avbryta att erbjuda eller neka tillgång till tjänsterna eller någon del därav, omedelbart och när som helst utan föregående meddelande om: (i) Du bryter mot dessa villkor, (ii) det är opraktiskt att meddela dig under omständigheter, eller (iii) efter Bouts egna godtycke, skulle en eventuell försening av sådan uppsägning utsätta Bout eller en tredje part för betydande risk för skada.

 

Vid uppsägning enligt dessa villkor oavsett anledning måste du omedelbart upphöra att använda tjänsterna och ta bort alla applikationer relaterade till tjänsterna. Din uppsägning av licensen oavsett anledning kommer inte att befria dig från dina ansvar eller skyldigheter som anges i dessa villkor, som (a) uttryckligen överlever sådan uppsägning eller upphörande, eller (b) återstår att utföras, eller är avsedda att vara tillämpliga vid sådan uppsägning eller upphörande.

 

16. Allmänt

 

Bout kan tilldela eller delegera alla eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter under villkoren till en person eller enhet när som helst utan ditt samtycke. Du får inte tilldela eller delegera någon rättighet eller skyldighet under villkoren utan att Bout på förhand har gett sitt skriftliga godkännande.

 

Bout kan publicera ytterligare villkor relaterade till specifika tjänster. Din rätt att använda sådana tjänster omfattas av dessa specifika avtal och villkor. Dessa villkor, alla Bouts tilläggsvillkor och alla dokument som uttryckligen nämns här och omfattas av dessa villkor (inklusive Bouts sekretesspolicy) utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och Bout och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Bout.

 

Dessa villkor beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter enligt de tvingande bestämmelserna i ditt land och dessa villkor ändrar inte dina rättigheter enligt de tvingande bestämmelserna enligt lokal lag i ditt land. Du och Bout samtycker till att om någon del av villkoren eller om Bouts integritetspolicy är helt eller delvis olaglig, ogiltig eller icke verkställbar enligt en domstol eller behörig myndighet ska sådan bestämmelse, i enlighet med tillämplig lag, vara ineffektiv endast för omfattningen av sådan ogiltighet eller förbud utan att påverka giltigheten eller verkställbarheten av resten av sådan bestämmelse eller de återstående bestämmelserna i dessa villkor som fortsätter gälla i full kraft och verkan. Vid eventuella inkonsekvenser med den engelska originalversionen och de översatta versionerna av dessa villkor, ska den engelska originalversionen vara rådande och slutgiltig.

 

Bout förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser för tjänsterna och att när som helst ändra, uppdatera, lägga till eller ta bort delar av villkoren. Din fortsatta användning av tjänsterna utgör ditt godkännande av ändringarna. Bout kommer dock att informera användare om väsentliga ändringar av villkoren genom att publicera ett meddelande inom tjänsterna. Om du vid något tillfälle inte accepterar den uppdaterade versionen av våra villkor, Bouts sekretesspolicy, någon annan av Bouts villkor, regler eller uppförandekoder relaterade till din användning av tjänsterna, din licens för att använda tjänsterna kommer att upphöra omedelbart, och du måste omedelbart sluta använda tjänsterna. Kontrollera tjänsterna och denna sida regelbundet så att du är medveten om de gällande villkoren.

 

17. Lagval och tvistelösning

 

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med finsk lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser.

 

Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller giltighet, överträdelse eller uppsägning av detta avtal ska slutligen avgöras genom skiljedom i Helsingfors, Finland, av en skiljedomare i enlighet med Finlands Handelskammares skiljedomsregler. Skiljeförfarandet ska genomföras på engelska, om inget annat har överenskommits. Beslut och förfaranden ska hållas konfidentiella förutom i den utsträckning som krävs för att verkställa samman. Dessutom kan du ha en laglig rätt att att hänskjuta en tvist relaterad till dessa villkor till din lokala konsumentskyddsmyndighet.

 

18. Anspråk gällande upphovsrättsintrång

 

Bout respekterar andras immateriella rättigheter. Om du vill skicka ett meddelande om intrång i immateriella rättigheter, inklusive intrång i upphovsrätt, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

 

Kontaktinformation:
 

Bout Oy Ab

Org. nummer: 2883889-2

Address: Otakaari 5 A, 02150 Espoo, Finland

E-post: info@bout.fi

Webbsida: Bout.fi

 

 

VILLKOR FÖR KAPTENER

Dessa tilläggsvillkor (”Tilläggsvillkor”) är en bilaga till Bouts villkor (www.bout.fi/terms) (”Villkor”) mellan dig, ett företag som tillhandahåller transport- och/eller leveranstjänster (“Du") och Bout Oy Ab, ett företag som är registrerat i Finland med org. nummer: 2883889-2 ("Bout" eller "Vi") och fastställs ytterligare villkor avseende din tillhandahållande av transport- och/eller leveranstjänster ("Your Services") genom Bout-plattformen. Bestämmelser i Villkor gäller även för dessa tilläggsvillkor. Dessa tilläggsvillkor ersätter och äger företräde framför alla tidigare villkor för kaptener eller överenskommelser mellan Bout och dig som du tidigare har samtyckt till muntligt, elektroniskt eller skriftligt.

 

1. Kaptenens taxa

 

Du har rätt att ta betalt enligt en taxa för dina tjänster som du tillhandahåller för personer som använder Bout-plattformen (”Passagerare”) enligt våra villkor och denna bilaga. "Kaptenens taxa" eller “Taxa” för slutförda båtturer består av en avgift som framgår av Bout-plattformen i samband med tillhandahållandet av din tjänst. Kaptenens taxa som visas för dig är personlig för dig. Taxans storlek kan variera beroende på faktorer såsom den marknad där du tillhandahåller dina tjänster eller påbörjar en båttur, det datum du har ansökt till eller blivit godkänd som kapten, båttypen du använder samt vilken typ av tjänst du tillhandahåller.

 

I fall där en passagerare avbryter din båttur i strid med Bouts avbokningsregler, kan vi ta betalt av passageraren en avbokningsavgift för din räkning. I dessa fall kommer du att tjäna kaptenens taxa som är samma belopp som avbokningsavgift.

 

Du accepterar att Bout inte gör några utfästelser eller lämnar garantier för taxans storlek. Kaptenens taxa kan ändras efter Bouts godtycke och alla ändringar kommer att publiceras på Bout-plattformen. Genom att fortsätta använda Bout-plattformen anses du har accepterat ändringarna.

 

2. Ytterligare ersättningar

 

Utöver kaptenens taxa får du följande eventuella betalningar: ​​(i) dricks som passagerare tillhandahåller dig, (ii) alla vägtullar eller tilläggsavgifter som vi samlar in och överför till dig, (iii) eventuella skadekostnader vi samlar in för din räkning och (iv) eventuella bonusar eller premier du tjänar avseende tillhandahållande av dina tjänster.

 

3. Ändringar avseende betalningar

 

Bout förbehåller sig rätten att justera eller upphäva hela eller en del av taxan eller annan betalning som du skulle få (förutom dricks) (i) om vi misstänker bedrägeri eller att du misshandlar passagerare, Bout eller Bouts betalningssystem, eller ( ii) för att lösa ett klagomål från passageraren. Bout kommer att utöva sin rätt att justera eller upphäva kaptenens taxa eller någon annan betalning på ett skäligt sätt.

 

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att kaptenens taxa och andra betalningar kommer att betalas till dig enligt Stripe-villkoren. Du erkänner och samtycker till att alla betalningar till dig inte inkluderar någon ränta och de kommer att vara netto av det belopp som vi är skyldiga att behålla enligt lag.

 

4. Bout-avgifter

 

För att använda Bout-plattformen och de tjänster som Bout tillhandahåller dig, måste du samtycka till att betala Bout (och tillåta Bout att behålla) en serviceavgift ("Serviceavgift") som baseras på varje båttur du tillhandahåller. Serviceavgiftens belopp anges på Bout-plattformen. För din bekvämlighet kan Bout ta ut serviceavgiften från passagerare som en del av passageraravgift för din räkning för att ersätta dig för sådana avgifter till Bout.

 

5. Hantering av betalningar

 

Transaktionstjänster tillhandahålls av Stripe och omfattas av Stripes villkor (tillgängligt på https://stripe.com), som inkluderar Stripe Services Agreement (tillgängligt på https://stripe.com/en-fi/ssa) (tillsammans "Stripe-villkoren"). Genom att använda Bout-plattformen för att ta emot intäkter, samtycker du till att följa Stripe-villkoren, som kan ändras då och då. För att Bout ska kunna möjliggöra transaktionstjänster via Stripe, tillåter du att Bout får all nödvändig åtkomst till Stripe-kontot och kan utföra alla nödvändiga aktiviteter för att underlätta tillhandahållandet av dina tjänster enligt dessa tilläggsvillkor och ditt förhållande till Bout. Du accepterar vidare att tillhandahålla korrekt och fullständig information om dig och ditt företag, och tillåter att Bout delar dessa och din transaktionsinformation med Stripe i syfte att underlätta transaktionstjänster som tillhandahålls av Stripe. Bout förbehåller sig rätten att byta leverantör av transaktionstjänster eller använda alternativa eller reservtjänster efter eget godtycke.

 

6. Inga ytterligare ersättningar

 

Du erkänner och samtycker till att Bout, till gemensam nytta för både parterna, eventuellt försöker öka efterfrågan på dina tjänster från både nya och befintliga passagerare genom annonsering och marknadsföring. Du erkänner och samtycker till att sådan annonsering eller marknadsföring inte ger dig rätt till några extra belopp utöver de belopp som uttryckligen anges i denna bilaga.

 

7. Kaptenens representation och garantier

 

Genom att tillhandahålla dina tjänster som kapten på Bout-plattformen, framhåller du och garanterar att:

(i)     Du tillhandahåller dina tjänster enbart som en juridisk person med ett organisationsnummer, inte              som en individuell person.

(ii)    Du har en giltig skepparlicens och är auktoriserad och medicinskt lämplig att köra fordonet du                  använder för tillhandahållandet av dina tjänster. Du har alla lämpliga licenser, kvalificeringar och                behörigheter att tillhandahålla transport till passagerare i alla jurisdiktioner där du tillhandahåller              dina tjänster.

(iii)   Du äger, eller har den lagliga rätten att använda, fordonet du använder när du tillhandahåller dina            tjänster, och ett sådant fordon är i gott skick och uppfyller branschens säkerhetsnormer och alla                tillämpliga lagstadgade och statliga krav på fordon i sitt slag.

(iv)   Du kommer inte att köra vårdslöst eller osäkert, använda ett fordon som är osäkert att köra, tillåta              en obehörig tredje part att följa med dig i fordonet när du tillhandahåller dina tjänster,                                tillhandahålla dina tjänster som kapten när du är påverkad av alkohol eller droger, eller vidta                      åtgärder som skadar eller hotar att skada passagerares eller tredje parters säkerhet.

(v)    Du kommer endast att tillhandahålla dina tjänster med hjälp av fordonet som har anmälts till och              godkänts av Bout, och för vilket du har lämnat in ett foto till Bout. Du kommer inte att transportera            fler passagerare än som säkert får plats i ett sådant fordon (och inte mer än det antal passagerare              som tillåts enligt lagstiftning och alla tillämpliga licenser som gäller för båten i fråga).

(vi)   Du kommer inte att, medan du använder Bout-plattformen för att tillhandahålla dina tjänster till                Bout, fungera som en allmän eller offentlig transportör eller båttaxitjänst, ta emot beställningar                utanför Bout-plattformen, ta betalt för åkturer (förutom vad som uttryckligen anges i denna bilaga),          kräva kontant betalning av dina passagerare eller använda en kreditkortsläsare för att ta emot                    betalning, eller delta i någon annan verksamhet som är oförenligt med dina skyldigheter enligt                  denna bilaga.

(vii)  Du kommer inte att försöka bedra Bout eller passagerare på Bout-plattformen eller i samband med          tillhandahållandet av dina tjänster. Om vi ​​misstänker att du har bedrivit bedräglig verksamhet kan vi          behålla kaptenens taxa eller andra betalningar för båtturen eller -turer i fråga.

(viii) Du samtycker till att vi kan få information om dig, inklusive din körnings- och belastningsregister,               och du samtycker till att tillhandahålla oss ytterligare nödvändiga behörigheter för att underlätta vår         åtkomst till liknande registrar under dessa villkors giltighetstid.

(ix)  Du har ett giltigt intyg om ansvarsförsäkring (i täckningsbelopp som överensstämmer med alla                   lämpliga rättsliga krav) som namnger eller anmäler dig som driftsansvarig för det fordon du                       använder för att tillhandahålla dina tjänster.

(x)   Du kommer att betala alla gällande federala, statliga och lokala skatter på tillhandahållande av dina         tjänster och andra eventuella betalningar som du har fått.

 

8. Icke-kringgående

 

Du samtycker till att du inte ska använda Bout-plattformen för att engagera potentiella passagerare och avbryta tillhandahållandet av dina tjänster före den planerade båtturen eller på annat sätt kringgå Bout-plattformen med avseende på passagerare i fråga för att undvika betalning av serviceavgift till Bout.

 

9. Ansvarsfriskrivningar

 

Bout tillhandahåller inte några transporttjänster och Bout är inte ett transportföretag. Bout är inte en allmän eller offentlig transportör. Det är upp till dig att bestämma om du vill erbjuda en båttur till en passagerare som kontaktar dig via Bout-plattformen, och det är upp till passageraren att bestämma huruvida hon vill acceptera en båttur från dig. Vi kan inte säkerställa att du eller passageraren kommer att genomföra en ordnad transporttjänst. Vi har ingen kontroll över kvaliteten eller säkerheten för transporter som sker i samband med dina tjänster.

 

Bout-plattformen är inte någon navigeringsprogramvara och därför ska Bout inte hållas ansvarigt för något fel du gör som kapten när du tillhandahåller dina tjänster. För att undvika tvivel får du inte lita på de rutter som visas i Bout-plattformen. Som kapten måste du ha kunskap om och använda alla nödvändiga navigeringsprogramvaror och/eller verktyg som behövs för att tillhandahålla dina tjänster.

 

10. Skadestånd

 

Du kommer att gottgöra, försvara och hålla Bout skadeslösa från alla anspråk, åtgärder, tvister, förluster, skulder, kostnader och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som är relaterade eller uppkommer till följd av din användning av Bout-plattformen, inklusive: (1) Din överträdelse av dessa tilläggsvillkor eller andra villkor som ingår genom hänvisning; (2) Din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter, inklusive passagerare, andra kaptener och individer, till följd av din kommunikation med sådan tredje part; (3) Ditt ägande, användning eller framförande av ett fordon, inklusive tillhandahållandet av dina tjänster; och/eller (4) andra aktiviteter i samband med dina tjänster.