Sekretesspolicy

Bout Oy Ab (senare "Bout" eller "vi") samlar in och behandlar personuppgifter av våra användare som t.ex. passagerare och kaptener, potentiella användare såväl som andra användare av våra tjänster (inklusive vår webbplats och sociala medier) och våra affärspartner (senare: "du" eller "användare" eller ”registrerad”). Vi arbetar hårt att vara öppna hur vi samlar in och använder personuppgifter samt uppfyller våra skyldigheter för dataskydd.

Denna sekretesspolicy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder och behandlar dem. Med "Personuppgifter" avses all information som gör det möjligt att identifiera en enskild person (enligt definition och i överensstämmelse med EU:s dataskyddsförordning 2016/679, eller ”GDPR”). Detta är motsatt till "icke-personliga uppgifter" eller "anonym data" som avser information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person eller till personuppgifter som anonymiseras på så sätt att den registrerade inte, eller inte längre, kan identifieras.

 

Vi åtar oss att följa alla bestämmelser i ovan nämnda lagstiftning och andra tillämpliga lagar och förordningar som rör behandling av personuppgifter. Metoder som beskrivs i denna policy omfattas av tillämpliga lagar på de platser där vi är verksamma.

 

Insamling och användning av personuppgifter

Denna policy gäller för alla användare av Bouts tjänster, inklusive användare av Bouts appar, webbplatser, sociala medier, funktioner och andra tjänster. Denna policy beskriver också hur Bout och dess dotterbolag behandlar personuppgifter. Denna policy gäller specifikt för följande registrerade:

 

 • Passagerare: användare som beställer eller tar emot transport

 • Kaptener: användare som tillhandahåller båttransport individuellt eller genom samarbetande båttransportföretag

 • Potentiella kunder och våra andra externa affärspartner

 

Denna policy gäller också de som tillhandahåller personuppgifter till Bout i samband med en ansökan om att använda våra tjänster samt övriga insamlande av personuppgifter i samband med Bouts tjänster.

 

Kontaktinformation

Ansvarig: Bout Oy AB, org. nummer 2883889-2

Otakaari 5 A, 02150 Espoo, Finland

Kontakt: info@bout.fi

 

Om du har frågor eller funderingar kring denna sekretesspolicy eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss gärna.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande personuppgifter. Den primära källan till personuppgifter är den berörda registrerade. Huvudsakligen samlar vi in personuppgifter när den registrerade använder våra tjänster eller kommunicerar med oss. I vissa fall kan vi också samla in personuppgifter från tredje part, till exempel offentliga register eller analysverktyg eller från den organisation den registrerade representerar.

 

Följande personuppgifter samlas in av Bout eller för Bouts räkning:

 

 • Användarprofil (passagerare och kaptener)*

  • Vi samlar in nödvändig information när du skapar eller uppdaterar ditt Bout-konto. Följande uppgifter kan ingå: 

Passagerare: ditt namn, e-postadress, telefonnummer, lösenord och födelsedatum (passagerare måste vara 18 eller äldre), foto, nödkontaktnummer samt alternativ och inställningar som du aktiverar i ditt Bout-konto.

Kaptener: ditt namn, e-postadress, telefonnummer, lösenord, födelsedatum, företagsnamn/företagsnummer, foto och alternativ och inställningar som du aktiverar i ditt Bout-konto.

 

 • Användarinnehåll*

  • Vi kan samla in personuppgifter som du skickar in när du kontaktar Bouts kundsupport, ger omdömen eller komplimanger till andra användare, eller kontaktar Bout på annat sätt.

 

 • Platsdata och reseinformation*

  • Beroende på dina appinställningar eller enhetstillstånd samlar vi in information om din exakta eller ungefärliga plats från din enhet som är kopplad till GPS, IP-adress och WiFi.

  • För kaptener, samlar Bout platsdata när Bout-appen körs i förgrunden (appen är öppen och syns på skärmen) eller i bakgrunden (appen är öppen men inte syns på skärmen) på din enhet.

  • För passagerare, om du har gett tillstånd för hantering av platsdata, samlar Bout in platsdata när Bout-appen körs i förgrunden. I vissa regioner kan Bout även samla in dessa data när Bout-appen körs i bakgrunden på användarens enhet, om sådan insamling har aktiverats genom appens eller enhetens inställningar.

  • Passagerare kan använda Bout-app utan att tillåta att Bout samlar in platsdata från deras enheter. Detta kan dock påverka vissa funktioner i Bout-appen. Om du till exempel inte tillåter att Bout samlar in din platsdata, måste du ange din upphämtningsadress manuellt. Dessutom kommer platsdata att samlas in från kaptenens app under din resa och länkas till ditt konto, även om du inte har tillåtit insamling av din platsdata.

 

 • Transaktionsinformation*

  • Vi samlar in transaktionsinformation kopplad till din användning av våra tjänster, inklusive vilken typ av tjänster du beställt eller tillhandahållit, dina beställningsuppgifter, leveransinformation, datum och tid då tjänsten levererades, belopp som debiterats, resesträcka och betalningsmetod. Dessutom, om någon använder din kampanjkod, kan vi koppla ditt namn till den personen.

 

 • Betalningsinformation*

  • Vi använder oss av Stripe för att ta betalt för våra tjänster. När du gör betalningar via Stripe, Stripe får information om dina betalningstransaktioner och -verifieringar, kontaktinformation och andra nödvändiga personuppgifter för att behandla din betalning. Bout har aldrig tillgång till dina betalningsuppgifter. Se mer om Stripes sekretesspolicy här.

 

 • Enhetsinformation*

  • Vi kan samla in information om de enheter som du använder för att få tillgång till våra tjänster, inklusive hårdvarumodell, enhetens IP-adress, operativsystem och version, programvara, filnamn och version, språk, enhetsidentifierare, annonseringsidentifierare, serienummer, enhetens rörelsedata och information om mobilnätverk.

 • Kommunikationsdata*

  • Vi gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och Bout via Bouts applikationer, webbplatser och andra tjänster. Vi gör det möjligt till exempel för kaptener och passagerare att ringa eller smsa varandra. För att tillhandahålla denna tjänst kan Bout erhålla viss information om kommunikation.

 

 • Uppgifter från andra källor, inklusive*

  • Användarfeedback, till exempel omdömen eller komplimanger.

  • Användare som tillhandahåller din information i samband med vårt inbjudningsprogram.

  • Användare som beställer tjänster för dig eller för din räkning.

  • Användare eller andra som tillhandahåller information i samband med anspråk eller tvister.

  • Bouts affärspartner genom vilka du skapar eller får åtkomst till din Bout-konto, till exempel betalningsleverantörer, sociala mediatjänster, on-demand musiktjänster, eller appar eller webbplatser som använder Bouts API:er eller vars API:er Bout använder (till exempel när du beställer en resa genom Google Maps).

  • Försäkringstjänstleverantörer (om du är kapten).

  • Leverantörer av finansiella tjänster (om du är kapten).

  • Partnertransportföretag (om du är kapten som använder våra tjänster via ett konto kopplat till ett sådant företag).

  • Offentligt tillgängliga källor.

 

 • Säkerhet och trygghet*

  • Vi använder dina personuppgifter för att upprätthålla säkerheten, tryggheten och integriteten för våra tjänster och användare. Detta kan innehålla:

  • Kontroller av kaptener innan de får möjlighet att använda våra tjänster och därefter med regelbundna intervaller, inklusive granskningar av bakgrundskontroller, där det är tillåtet enligt lag, för att förhindra att våra tjänster används av kaptener som skulle äventyra säkerheten.

  • Användning av data från kapteners enheter för att identifiera osäkert förarbeteende såsom fortkörning eller hårda inbromsningar och accelerationer samt för att höja medvetenhet bland kaptener om sådant beteende.

  • Användning av data från enhet, plats, profil, användning och annan data för att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier och osäkra aktiviteter. Detta inkluderar behandling av sådan information, i vissa länder, för att identifiera aktiviteter eller mönster som indikerar bedrägeri eller risk för säkerhetsincidenter. Information från tredje parter kan ingå.

  • Användning av omdömen för att uppmuntra till förbättring hos berörda användare, och som grund för att inaktivera användare med omdömen under en viss nivå som kan krävas i deras region.

 

*Obligatoriska personuppgifter. Utan dessa personuppgifter kan Bout inte tillhandahålla till exempel sina tjänster eller nödvändig kommunikation och säkerställa tjänsternas säkerhet och trygghet.

 

Bout kan kombinera personuppgifter som samlas in från dessa källor med andra uppgifter som vi samlar in.

 

Syften med och rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i följande syften, inklusive men inte begränsat till:

 • För att tillhandahålla tjänster och upprätthålla vårt förhållande med de registrerade

 • Kundsupport samt hantering av kundservice, feedback och relaterad kommunikation

 • Registreringar för våra tjänster

 • För att verifiera din identitet

 • För att skapa och uppdatera ditt konto.

 • Direktmarknadsföring (inklusive elektronisk direktmarknadsföring och andra direktmarknadsföringsaktiviteter) och kundanalys och undersökningar och målmarknadsföring

 • Affärsplanering samt utveckling av produkter och applikationer

 • Forskning och utveckling av Bout eller våra partner såsom universitet, forskningsinstitut och medutvecklare

 • För att möjliggöra kommunikation mellan användare

 • För att marknadsföra och hantera kampanjer eller tävlingar

 • För att säkerställa säkerheten för våra produkter och tjänster och förebygga missbruk

 • För att säkerställa säkerheten i våra IT-system och skydda data

 • För att höja säkerheten och tryggheten för våra användare och tjänster

 • I samband med rättsliga förfaranden

 • För att tillhandahålla transporter, leveranser och andra tjänster. Detta inkluderar automatiserade behandling av din information för att möjliggöra dynamisk prissättning, där priset för en resa bestäms utifrån ständigt varierande faktorer såsom beräknade tid och avstånd för den försedda rutten, beräknad trafik och antalet passagerare och kaptener som använder Bout vid en viss tidpunkt.

 • För att behandla eller underlätta betalningar för våra tjänster

 • För att spåra din resa eller leverans

 • För att aktivera funktioner som gör det möjligt att användare kan dela information med andra, till exempel när du ger en komplimang till en kapten, bjuder in en vän till Bout, delar priset, eller delar din beräknade ankomsttid ("ETA").

 • För att utföra vår interna verksamhet som krävs för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive felsökning av programvarufel eller driftstörningar, dataanalys, testning och forskning samt övervakning och analys av användning och aktivitetstrender.

 

Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att efterleva rättsliga åtaganden och förfrågningar, såsom skattelag och bokföringsskyldighet. Vidare kan vi använda personuppgifter för att undersöka, behandla eller försvara oss mot rättsliga anspråk, klagomål eller andra tvister.

 

Vi behandlar personuppgifter vi samlar in baserat på följande rättsliga grunder:

 

 • För att fullgöra avtalet mellan Bout och den registrerade eller för att vidta lämpliga åtgärder för att skapa ett avtal (både passagerare, kaptener och andra användare av våra tjänster).

 • För att tillgodose våra berättigade intressen för att tillhandahålla, upprätthålla och informera dig om våra tjänster, för marknadsföring (inklusive direkt- och målmarknadsföring) och kommunikation, för forskning och utveckling av våra tjänster, för att upprätthålla en kundrelation samt säkerställa säkerheten för våra tjänster och förebygga missbruk, bland annat. När Bout förlitar sig på sina berättigade intressen som en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter, har vi övervägt huruvida dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter, och kommit fram till att de inte gör det.

 • För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag (till exempel bokförings- och skattelag).

 • Ditt samtycke, exempelvis till direktmarknadsföring, om det krävs enligt tillämplig lag. Dessutom samlar Bout in och behandlar dina personuppgifter efter ditt samtycke för att förbättra användarupplevelsen, för att utveckla och tillhandahålla valfria tjänster eller funktioner eller för att kommunicera med dig. Vi samlar in eller använder personuppgifter efter ditt samtycke i följande syften:

  • Platsinformation (passagerare)

  • Platsdelning i realtid (passagerare)

  • Aviseringar: Konto- och reseuppdateringar

  • Aviseringar: Rabatter och nyheter

 

Cookies och teknik från tredje part

Bout använder cookies och andra identifieringstekniker i våra appar, e-postmeddelanden och onlineannonser och på våra webbplatser i syften som beskrivs i denna policy. Cookies är små textfiler som laddas ner till din webbläsare eller enhet från webbplatser, appar, onlinemedier och annonser.

Bout använder endast helt nödvändiga cookies och liknande tekniker i flera olika syften, till exempel för att verifiera användare och komma ihåg användarens val och inställningar. Du kan acceptera och hantera cookies i din webbläsare eller enhet genom att ändra lämpliga inställningar för en webbläsare eller enhet. Kom ihåg att inaktivering av cookies kan begränsa eller försämra funktionaliteten i våra tjänster.

Delning och utlämning av personuppgifter

Vi kan dela personuppgifter med tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel med våra externa tjänsteleverantörer såsom vår IT-tjänsteleverantör. Vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med adekvata avtalsmässiga skyldigheter. En lista på sådana leverantörer som behandlar personuppgifter kan tillhandahållas på begäran.

 

Vi delar eller överför personuppgifter till tredje parter för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy om det krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller på begäran av behöriga myndigheter, eller för att undersöka eventuell felaktig användning av våra tjänster samt för att garantera tjänsternas säkerhet.

 

I en nödsituation eller annan överraskande händelse kan vi behöva avslöja personuppgifter för att skydda hälsa, säkerhet och egendom. Dessutom kan vi vara skyldiga att överföra personuppgifter till tredje parter i samband med eller under förhandlingar om någon affärsverksamhet, sammanslagning, försäljning av våra tillgångar eller andra liknande arrangemang.

 

Det kan också komma att personuppgifter överföras utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") av Bout eller våra tjänsteleverantörer. Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EES, görs sådana överföringar antingen till ett land som anses ge en tillräcklig skyddsnivå genom ett beslut av Europeiska kommissionen, eller överföringar utförs med hjälp av adekvata skyddsåtgärder såsom standardavtalsklausuler. Mer information kan lämnas ut på begäran.

 

Här är några exempel på hur Bout kan dela personuppgifter som samlas in:

 

 1. Med andra användare

 • Om du till exempel är en passagerare kan vi dela ditt förnamn, ditt genomsnittliga omdöme från kaptener samt dela dina avhämtnings- och/eller avlämningsplatser med kaptener.

 • Om du är kapten kan vi dela personuppgifter med dina passagerare, inklusive ditt namn och bild; märke, modell, färg, registreringsnummer och bild på ditt fordon; din plats; ditt genomsnittliga omdöme från passagerare; totalt antal resor; hur länge du har använt Bout-appen samt dina kontaktuppgifter (i enlighet med tillämplig lag). Om du väljer att skapa en kaptenprofil kan vi också dela all information som är kopplad till den profilen, inklusive information som du skickar in och komplimanger som tidigare passagerare har lämnat. Passageraren kommer också att få ett kvitto med information såsom specifikation av debiterad belopp, ditt förnamn, foto och ruttkarta.

 

   2. På din begäran

 • Andra människor. Vi kan till exempel dela din beräknade ankomsttid (ETA) och plats med en vän på din begäran, eller din reseinformation när du delar resekostnaden med en vän.

 • Bouts affärspartner. Om du till exempel beställer en tjänst via en av våra partner eller tar del av ett kampanjerbjudande från en tredje part, kan Bout dela din information med dessa tredje parter. Detta kan omfatta till exempel andra appar eller webbplatser som är integrerade med våra API:er eller fordonsleverantörer eller tjänster, eller tredje parter med API:er eller tjänster som vi integrerat, eller affärspartner som Bout kan samarbeta med för att tillhandahålla en kampanj, en tävling eller en specialtjänst.

   3. Med allmänheten när du publicerar innehåll på ett offentligt forum

 • Vi vill gärna höra från våra användare – till exempel genom offentliga forum som Bouts bloggar, sociala medier och vissa funktioner i vårt nätverk. När du kommunicerar med oss ​​via dessa kanaler kan dina frågor eller kommentarer vara synliga för allmänheten.

 

   4. Med Bout-kontoinnehavaren

 • Om du använder en profil som är kopplad till någon annan användare, kan vi dela information om din resa med innehavaren av det kontot. Detta inträffar till exempel i följande situationer:

  • En passagerare som använder din arbetsgivares Bout for Business-profil.

  • En kapten som använder ett konto som innehavs av ett Bout-partners transportföretag.

  • En passagerare som gör en resa som beställts av en vän eller genom en familjeprofil.

 

   5. Med Bouts närstående bolag och filialer

 • Med förbehåll för villkoren i GDPR och andra tillämpliga lagar, kan vi dela och överföra personuppgifter med våra närstående bolag och filialer för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster eller behandla data på vår räkning.

 

   6. Med Bouts tjänsteleverantörer och affärspartner

 • Bout kan tillhandahålla personuppgifter till sina leverantörer, konsulter, marknadsföringspartner, forskningsföretag och -institutioner och andra tjänsteleverantörer eller affärspartner. Bland annat omfattas följande:

  • Leverantörer av betalningslösningar.

  • Leverantörer av bakgrundskontroller (kaptener).

  • Molnlagringsleverantörer.

  • Marknadsföringspartner och leverantörer av marknadsföringsplattformar.

  • Dataanalysleverantörer.

  • Forskningspartner, såsom universitet och forskningsinstitut, inklusive sådana som genomför undersökningar eller forskningsprojekt i samarbete med Bout eller på Bouts räkning.

  • Leverantörer som hjälper Bout att förbättra apparnas säkerhet och trygghet.

  • Konsulter, jurister, revisorer och andra leverantörer av professionella tjänster.

  • Försäkrings- och finansieringspartner.

  • Leverantörer av båttransport eller tredjepartsleverantörer av fordon.

   7. Av juridiska skäl eller vid en tvist

 • Bout kan dela personuppgifter om det krävs enligt tillämplig lag, bestämmelser, verksamhetstillstånd, rättsliga processer, begäranden från myndigheter, eller om utlämning på annat sätt anses lämpligt av säkerhetsskäl eller liknande.

 • Detta innebär delning av personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter, andra myndigheter eller andra tredje parter om detta krävs för att upprätthålla våra tjänstevillkor, användaravtal eller andra policyer, för att skydda Bouts rättigheter eller egendom eller andras rättigheter, säkerhet eller egendom eller vid anspråk eller tvist som rör din användning av våra tjänster.

 • Detta inkluderar också delning av personuppgifter med andra i samband med eller under förhandlingar om någon sammanslagning, försäljning av företagets tillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag.

 

   8. Med ditt samtycke

 • Bout kan dela dina personuppgifter på andra sätt än som beskrivs i denna policy om vi meddelar dig och, om det krävs i tillämplig lag, du samtycker till delningen.

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi åtar oss att följa säkerhetsbestämmelser i tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Några exempel på dessa åtgärder är användning av brandväggar, kryptering, säkra serveranläggningar, och korrekta system och processer för hantering av åtkomsträttigheter samt utbildning för personal samt underleverantörer som är involverade i behandlingen av personuppgifter.

Vår personal, personal hos auktoriserade tredje parter och personuppgitsbiträden som behandlar personuppgifter på vår räkning är skyldiga att hålla personuppgifter konfidentiella. Åtkomst till personuppgifter ges endast till de anställda som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter.

Lagring och borttagning av uppgifter

Bout lagrar användarprofil och andra personuppgifter så länge du har kvar ditt Bout-konto. Om du inte har loggat in på ditt användarkonto eller på annat sätt använt våra tjänster på två år, kommer vi att radera ditt användarkonto och uppgifter relaterade till ditt konto inom en rimlig tid. Detta gäller både passagerare och kaptener. Vi kan dock spara vissa personuppgifter för utvecklings- och forskningsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Bout behåller transaktions-, plats- och användningsdata och annan information i tio år i enlighet med rättsliga, skatte- och bokföringsmässiga skyldigheter, försäkringsmässiga skäl eller andra krav på de platser där vi är verksamma. Bout raderar eller anonymiserar sådana personuppgifter i enlighet med tillämplig lag, såvida personuppgifter inte behövs för att hantera och lösa anspråk, klagomål, rättstvister eller liknande tvister.

 

Om du återkallar ditt samtycke för behandling av personuppgifter för valfria funktioner, till exempel funktioner som använder din kalender eller adressbok, kommer Bout att radera sådana personuppgifter.

 

Användaren kan när som helst begära radering av sitt konto eller logga in på sitt konto och radera kontot själv på profilsidan genom att använda alternativ “Radera konto”. Personuppgifter kommer att raderas såvida uppgifterna inte är nödvändiga för att behålla för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, till exempel enligt tillämplig lag.

 

Dina rättigheter: valmöjligheter och öppenhet

Som registrerad har du flera rättigheter enligt GDPR och andra tillämpliga lagar om dataskydd.

 

 1. Rätt till åtkomst

 • Du har rätt att begära en bekräftelse huruvida vi behandlar personuppgifter om dig och mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

 • Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter.

 

   2. Rätt till rättelse

 • Du har rätt att begära att vi korrigerar dina personuppgifter eller i vissa fall kompletterar ofullständiga personuppgifter.

 

   3. Rätt till radering (”rätten att bli glömd”)

 • Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om du till exempel anser att de är onödiga för de syften som beskrivs ovan eller om du återkallar ditt samtycke. Vi kan behålla viss information om dig enligt lag och för andra legitima syften som beskrivs i denna sekretesspolicy.

 

   4. Rätt till dataportabilitet

 • Du har rätt att ta få en kopia av dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss om behandlingen är baserad på ditt samtycke eller fullgörande av avtal. Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

 

   5. Rätt att göra invändningar

 • Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter när Bouts grund för behandlingen är berättigat intresse, inklusive profilering. Bout kan avvisa begäran om behandlingen är nödvändig för att genomföra Bouts obligatoriska och berättigade intressen. Dessutom har du alltid rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för all direktmarknadsföring och profilering i samband med direktmarknadsföring.

 • Du har rätt att invända behandlingen som är baserad på automatiserat beslutsfattande som medför rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig, som anges i GDPR.

 

   6. Rätt till begränsning av behandling

 • Under vissa omständigheter som anges i GDPR har du rätt att kräva att Bout begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

   7. Rätt att återkalla ditt samtycke

 • Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallelse påverkar inte lagligheten i tidigare behandling som skett med ditt samtycke innan dess återkallelse.

 

Hur kan du utöva dina rättigheter

Du kan utöva de ovan nämnda rättigheterna genom att skicka en skriftlig begäran (via e-post eller mail) till oss genom att använda kontaktuppgifterna längst upp. När vi har mottagit all nödvändig information om din begäran (inkl. bekräftelse av din identitet) kommer vi att behandla den. Vi kommer att kontakta dig senast inom en månad. Om din begäran avslås, kommer vi att informera dig skriftligen.

Observera att dina rättigheter och valmöjligheter beror på vilken grund dina personuppgifter behandlas och på den specifika situationen. Observera även att om de ändamål för vilka dina personuppgifter behandlas inte eller inte längre kräver din identifiering och vi kan inte identifiera dig, gäller vissa rättigheter inte längre enligt GDPR. I så fall kommer vi att informera dig.

Om du tror att vi inte har följt tillämpliga lagar om dataskydd avseende behandling av dina personuppgifter, kan du göra en anmälan till en behörig myndighet.

Kontaktuppgifter för den finska dataskyddsmyndigheten finns här.

Kontaktuppgifter för den svenska dataskyddsmyndigheten finns här.

 

Marknadsföring
Du kan välja att avbeställa marknadsföringsmeddelanden från Bout genom att kontakta oss via e-post. Du kan också välja att avstå från e-postmeddelanden och andra meddelanden från Bout genom att följa de instruktioner som följer med sådana meddelanden om hur du avslutar din prenumeration på marknadsföring.

 

Observera att även om du väljer att avstå kan vi fortfarande skicka dig nödvändiga meddelanden om våra tjänster, till exempel kvitton för dina resor eller information om ditt konto och/eller information om ändringar av våra servicevillkor och/eller information som vi måste informera om enligt tillämplig lag.

 

Uppdateringar av sekretesspolicyn

Vi kan ibland göra ändringar i denna sekretesspolicy, så vi rekommenderar att du läser den regelbundet. Ändringar kan också utföras på grund av ändringar i lagstiftningen. Den senaste versionen av sekretesspolicyn är tillgänglig på våra webbplatser, appar och andra tjänster. Om inte annat anges gäller den aktuella sekretesspolicyn för alla personuppgifter som behandlas vid den tiden. Om Bout gör väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy, kommer vi att informera dig genom meddelanden i våra tjänster eller via e-post.

 

Vid eventuella inkonsekvenser med den engelska originalversionen och de översatta versionerna av denna policy, ska den engelska originalversionen vara rådande och slutgiltig.

Denna sekretesspolicy har publicerats den 1.7.2020.